Jornada de co-creació amb pas UdG per debatre l’educació per a la sostenibiltat

22/06/2018

Aquest vídeo presenta una experiència de cocreació i innovació responsable, portada a terme des de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. El seu objectiu és debatre, entre el personal d’administració i serveis de la UdG, els reptes que planteja la sostenibilitat a la formació universitària, tot analitzant els coneixements, les competències i els valors que haurien de desenvolupar els estudiants per poder donar resposta als reptes de la sostenibilitat en finalitzar els seus estudis.

Altres Vídeos