Tertúlies Socials-Sopars

Càtedra de Responsabilitat Social Universitària
04/03/2019

1a Tertúlia Social-Sopar: “Refugiats i acolliment: una responsabilitat compartida"  4 d’octubre de 2018

Recull d'imatges:/admin/js/kcfinder/upload/files/1a%20TERT%C3%9ALIA%20SOCIAL-SOPARpdf.pdf

Vídeo: /admin/js/kcfinder/upload/files/1a%20TERT%C3%9ALIA%20SOCIAL-SOPAR%20v%C3%ADdeo%283%29.wmv

 

2a Tertúlia Social-Sopar: “Fem prou la ciutadania per facilitar la vida de les persones amb discapacitat? ”   -  8 de novembre de 2018

Recull d'imatges: /admin/js/kcfinder/upload/files/2a%20TERT%C3%9ALIA%20SOCIAL-SOPAR%20pdf.pdf

Vídeo: /admin/js/kcfinder/upload/files/2a%20TERT%C3%9ALIA%20SOCIAL-SOPAR%20v%C3%ADdeo%282%29.wmv

 

3a Tertúlia Social-Sopar: “Què en saps? Tens opinió sobre: Els matrimonis forçats? ”     -    7 de març de 2019

Recull d'imatges: /admin/js/kcfinder/upload/files/3a%20Tert%C3%BAlia%20social%20pdf.pdf

Vídeo: /admin/js/kcfinder/upload/files/V%C3%ADdeo%203a%20Tert%C3%BAlia%20Social%281%29.wmv

Article: /admin/js/kcfinder/upload/files/Resum%203a%20tert%C3%BAlia-%20article%20carme%20vinyoles.docx

 

4a Tertúlia Social-Sopar: “Podem prescindir dels drets socials? ” -   d'abril de 2019

Recull d'imatges: /admin/js/kcfinder/upload/files/4a%20Tert%C3%BAlia%20Social-%20Sopar.pdf

Vídeo: /admin/js/kcfinder/upload/files/4a%20Tert%C3%BAlia%20Social-%20Sopar%281%29.wmv

 

5a Tertúlia Social-Sopar: “Economia sense afany de lucre” -    6 de juny de 2019

Recull d'imatges: /admin/js/kcfinder/upload/files/5a%20Tert%C3%BAlia%20Social-Sopar%20pdf.pdf

Vídeo: /admin/js/kcfinder/upload/files/5a%20Tert%C3%BAlia%20Social-Sopar%282%29.wmv

Tipus publicació: Recull de fotografies

Altres Publicacions