La gestió de la RSU en les universitats. Recerca i Innovació Responsables: innovació en el diàleg ciència-societat

Benito, H.; Terradellas, M.R.
29/11/2017

Any: 2017

Altres Publicacions