Nova Encíclica: LA LAUDATO SI, sobre la Cura de la Terra i la Sostenibilitat Ambiental promoguda pel Sant Pare Francesc

12/10/2015

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Altres Publicacions