Consell Assessor

El Consell Assessor, està conformat per persones de reconegut prestigi en l’àmbit empresarial, social i universitari. El composen les següents persones:

Àmbit empresarial, social i universitari:

Sra. Mª Rosa Agustí. Presidenta de l’Associació Gironina d'Empresàries (AGE).

Sr. Pere Cornellà. President de PIMEC.

Sr. Francesc Planas. President del Fòrum Carlemany.

Sra. Marisé Planells. Direcció General del Fòrum Carlemany.

Sra. Pepita Perich. Directora Fundació Ramon Noguera.

Sr. Jordi Pou. Conseller Delegat  de Coffee Center.

Sra. Carme Vinyoles. Periodista, El Punt Avui, Coordinadora ONG.

Sra. Lourdes Xifra . Consell Família-Empresa Grup Comexi.

Sra. Judith Viader. Directora General FRIT RAVICH S.L.

Sr. Mohamed El Amrani. Coordinador de projectes a SUARA Cooperativa i president de l'Associació AZAHARA.

Sra. Amèlia Barbero. Representant de l'Associació Valentes i Acompanyades.

Sra. Maria Solés. Coordinadora de la Federació Catalana de Voluntariat Social - Girona.

 

Per part de Càritas:

Sr. Martí Batllori. Secretari General.

Sr. Francesc Francisco-Busquets. Voluntari, àrea de Responsabilitat Social Càritas.

Sr. Josep Sallent. Empreses amb Cor.

Sra. Sílvia Padrós. Responsable de l'àrea de Responsabilitat Social de Càritas Girona.

 

Per part del Banc Santander:

Sr. Jordi Viladomat. Respresentant del Banc Santander.

Sr. José M. García. Representant del Banc Santander, convenis amb universitats.

 

Per part de la UdG:

Sr. Jaume Feliu. Delegat del rector responsable de Càtedres UdG.

Sr. Martí Casadesús. Director AQU Catalunya.

Sra. Leslie Mahe Collazo Exposito. Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (Greca).

Sra. Anna Mª Geli. Responsable de la Càtedra de RSU de l’àmbit de la sostenibilitat.

Sra. Maria Helena Benito. Responsable de la Càtedra de RSU de l’àmbit de Responsabilitat Corporativa.

Sra. M. Rosa Terradellas. Directora de la Càtedra de RSU i responsable àmbit solidaritat.