Actuacions de la càtedra

La Càtedra neix amb l’objectiu de desenvolupar activitats de formació, recerca i transferència sobre aspectes vinculats a la Responsabilitat Social Universitària en el àmbit econòmic, l’àmbit de la sostenibilitat  i l’àmbit de la solidaritat. Tenint en compte que a la UdG existeixen ja dues càtedres que també treballen en aspectes  similars, com són la Càtedra d’Empresa Familiar i la Càtedra d’Emprenedoria, la càtedra de RSU es coordinarà amb aquestes en aquells aspectes que siguin comuns. D’altra banda, la Càtedra de RSU, també col·laborarà estretament amb altres serveis de la UdG vinculats a la sostenibilitat i la solidaritat com són l’Oficina Verda i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Actuacions i compromisos de la Càtedra

 • L’organització de Jornades i seminaris

 • Participació dels membres de la càtedra a seminaris, congressos, cursos i actes que s’organitzin sobre aquesta temàtica.

 • L’impuls de projectes de recerca entorn de la RSU.

 • Promoure la visió compromesa de les empreses amb la societat

 • Ressaltar les tasques de cohesió social i el paper de l’empresari com a persona compromesa amb el creixement i desenvolupament d’un territori.

 • La col·laboració amb Càritas Diocesana de Girona per impulsar la RSC i la solidaritat en el món empresarial gironí.

 • La col·laboració amb el diferents serveis de la UdG que tracten aquestes temàtiques: Oficina de Cooperacio al Desenvolupament, Oficina Verda, etc.

 • La col.laboració amb les Càtedres d’Empresa Familiar i Emprenedoria de la UdG

 • La vinculació amb la Xarxa de Càtedres Santander de RSC .

 • L’establiment de relacions amb Xarxes Internacionals que treballin en aquesta línia.

 • La participació en fòrums i organitzacions rellevants en aquests àmbits.

 • El desenvolupament de materials docents transversals sobre RSC que es puguin utilitzar a les diferents titulacions universitàries.

Pla d’actuacions 2018

1. Participació dels responsables de la càtedra en activitats pròpies de la RSU i difusió.

2. Impuls de la Càtedra de RSU de la UdG.

3. Formació d'estudiants i personal de la UdG en RSU.

4. Difusió de la RS a les comarques gironines.

5. Estudis i recerques que incideixin en la Responsabilitat Social en tots els seus àmbits i específicament en la territorial.

6. Participar activament en totes les actuacions previstes per la Xarxa de Càtedres de RS del Banc de Santander.