Jornada de Co-Creació per debate l'Educació per a la Sostenibilitat adreçada a PAS de la Universitat de Girona

27/10/2017

Hora: 11:00

Lloc: Parc Científic i Tecnològic de la UdG

El dimecres 11 d'octubre es va portar a terme la tercera Jornada de Co-Creació per debatre l'Educació per a la Sostenibilitat organitzada per la Càtedra de RSU i l'Institut de Ciències de l'Educació "Josep Pallach" (UdG), la qual va anar adreçada a PAS de la Universitat de Girona. La jornada es va celebrar a la Sala de reunions "C" del Centre d'Empreses Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

La trobada, inaugurada per M. Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU, va tenir l'objectiu d'identificar els coneixements, habilitats i actituds que haurien de desenvolupar els estudiants i les metodologies que es podrien utilitzar per tal d'incorporar la competència transversal de la sostenibilitat que tenen fixada tots els plans d'estudis de la Universitat de Girona. D'altra banda, amb la Jornada també es va voler promoure que els futurs professionals puguin participar en projectes sostenibles, amb la col·laboració d'altres agents socials.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

1. Recordant el passat. L'examen del present.

2. Identificació de les visions comunes o projectes per idear escenaris de futur favorables a la sostenibilitat a través de treball col·lectiu.

3. El futur després dels processos de co-creació.

4. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible aplicats al context del PSA.

Les intervencions van anar a càrrec de Leslie Collazo, Helena Benito, Anna M. Geli i M. Rosa Terradellas(Càtedra RSU de la UdG i Grup GRECA de la UdG).