Jornada de Co-Creació amb estudiants UdG per debatre l'Educació per a la Sostenibilitat

04/04/2017

Hora: 16h - 18h

Lloc: Local del Consell d'Estudiants de la UdG

El passat 4 d'abril es va portar a terme la segona Jornada de Co-Creació per debatre l'Educació per a la Sostenibilitat, organitzada per la Càtedra de RSU, a la qual van assistir estudiants de la UdG de diferents àmbits acadèmics i amb un gran interés per la sostenibilitat. La jornada es va celebrar al local del Consell d'Estudiants de la UdG.

Durant la trobada, inaugurada per M. Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de RSU i Pau Parals, Coordinador del Consell d’Estudiants, es va tractar la importància que té la sostenibilitat per la vida del planeta i per garantir la seva existència a les futures generacions i de com aquesta s’ha d’incloure en la formació dels universitaris.

El principal motiu de la jornada va ser, des del punt de vista dels estudiants, contribuir a promoure innovacions en el disseny de les competències i les metodologies que es porten a terme a la Universitat per incloure de manera efectiva la sostenibilitat com a competència transversal. Amb el suport del Vicerectorat a grups de recerca com GRECA, la Càtedra de RSU, l’Oficina Verda, etc. es podran impulsar aquests debats que seran útils per millorar l’educació per la sostenibilitat a la UdG.